Thứ ba, 26/01/2010 - 16:13

Chất lượng giáo dục: cam kết và thực tế

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục:  Ngành ( Quản lý giáo dục; Tâm lý giáo dục họcCNTT).  

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

3. Công khai tài chính

                a) Thu chi tài chính

4. Biểu tổng hợp

Số lần đọc: 531
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Xem tất cả