THÔNG BÁO
Thông báo số 03 về việc tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề "Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập" năm 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
02/07/2021 16:49
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập" năm 2021:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo số 03(814,57 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác