THÔNG BÁO
Hướng dẫn xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và đạt tiêu chí xét tuyển Đại học Chính quy năm 2021 vào Học viện Quản lý giáo dục bằng phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (Học bạ THPT) đợt 1, đợt 2
27/07/2021 17:15
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc Hướng dẫn xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và đạt tiêu chí xét tuyển Đại học Chính quy năm 2021 vào Học viện Quản lý giáo dục bằng phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (Học bạ THPT) đợt 1, đợt 2:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(610,97 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác