Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo số 01 Hội thảo Khoa học Quốc gia "Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo"
02/05/2019 10:20
Học  viện Quản lý giáo  dục trân trọng thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia  "Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo" như sau:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo số 01 Hội thảo Khoa học Quốc gia(1,14 MB) | 2. Mẫu đăng ký tham dự(38,5 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec