Tạp chí Quản lý giáo dục In E-mail

THỂ LỆ GỬI BÀI VÀ ĐẶT MUA TẠP CHÍ
* Tạp chí Quản lý giáo dục là cơ quan thông tin hàng đầu trong cả nước về khoa học quản lý giáo dục, tạp chí ra hàng tháng và nhận đăng tải các công trình nghiên cứu mới về khoa học quản lý giáo dục, giáo dục học của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong và ngoài nước. Bài gửi đăng trên tạp chí được qui định như sau:
- Bài gửi đăng chưa được công bố trên bất kì tạp chí nào.
- Bài viết được đánh máy vi tính rõ ràng, in trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách trên, dưới 3 cm. Phần Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự a,b,c, được ghi theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nơi xuất bản, trang…; các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latinh.
- Tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt khoảng 100- 300 từ nêu nội dung chính, đóng góp mới của công trình.
- Từ khóa.
- Nội dung: Mở đầu, nội dung vấn đề nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, tài liệu tham khảo
- Bài gửi ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ, số điện thoại của tác giả.
- Tòa soạn không hoàn trả bản thảo.
- Bài gửi bằng đĩa mềm hoặc qua thư điện tử.

MỤC LỤC -  TẠP CHÍ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
 1. Danh mục bài đăng trên Tạp chí QLGD năm 2014:   

  - Số 56 tháng 1 năm 2014     - Số 60 tháng 5 năm 2014         -  Số 64 tháng 9 năm 2014
  - Số 57 tháng 2 năm 2014       - Số 61 tháng 6 năm 2014       - Số 65 tháng 10 năm 2014
  - Số 58 tháng 3 năm 2014       - Số 62 tháng 7 năm 2014
  - Số 59 tháng 4 năm 2014       - Số 63 tháng 8 năm 2014

 2. Danh mục bài đăng trên Tạp chí QLGD năm 2013

  - Số 44 tháng 1 năm 2013      - Số 48 tháng 5 năm 2013   - Số 52 tháng 9 năm 2013
  - Số 45 tháng 2 năm 2013      - Số 49 tháng 6 năm 2013   - Số 53 tháng 10 năm 2013
  - Số 46 tháng 3 năm 2013      - Số 50 tháng 7 năm 2013   - Số 54 tháng 11 năm 2013
  - Số 47 tháng 4 năm 2013      - Số 51 tháng 8 năm 2013   - Số 55 tháng 12 năm 2013

3. Tổng mục lục bài đăng trên Tạp chí QLGD năm 2013

* Tạp chí Quản lý giáo dục phát hành trên phạm vi toàn quốc thông qua các công ty sách và thiết bị trường học, các sở GD&ĐT, các bưu cục (mã số C 957). Giá bán năm 2014 là: 22.500đ/cuốn (Cả năm 12 số: 270.000đ). Đặt mua nhiều và mua cả năm được giảm giá.
Liên hệ theo địa chỉ:
Tạp chí Quản lý giáo dục- Số 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 38642605; Fax: (04) 38641802
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Bài mới hơn
Bài cũ hơn
&lt&lt Trang trước                    Trang sau >>