Lịch giảng các lớp Cao học In E-mail

“ Chào mừng các học viên cao học Quản lý giáo dục khóa 3, phòng Đào tạo trân trọng thông báo lịch giảng học kỳ I năm học 2010- 2011

Lớp: K3A, K3B – Đào tạo theo chỉ tiêu dự án THCS II

Lớp K3C, K3D – Đào tạo theo chỉ tiêu Học viện Quản lý giáo dục

Bài mới hơn
&lt&lt Trang trước