Thông báo tuyển dụng In E-mail

Thông báo: "Về việc tuyển dụng cán bộ giảng viên năm 2010"

 Thực hiện Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 2 năm 2004 và Thông tư số 74/2005/TT-BNV
ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Học viện Quản lý giáo dục Thông
báo chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng cán bộ, giảng viên năm 2010.
1.Đối tượng, số lượng cần tuyển  
a. Đối tượng là sinh viên:  tốt nghiệp loại Khá, Giỏi trở lên hệ chính quy tại các trường hệ công lập
b. Đối với những người tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành QLGD, Tâm lý giáo dục, Đánh giá và
Kiểm định chất lượng giáo dục thì phải tốt nghiệp đại học loại Khá, Giỏi.
Ngoài các tiêu trí như đã nêu ở trên còn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng vị trí
chuyên môn và số lượng cụ thể như sau:

STT

Vị trí cần tuyển dụng

Chuyên môn tuyển dụng

Số lư­ợng
 cần tuyển

Yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu

1

Giảng viên

Tiếng Anh

1

Thạc sỹ

2

Giảng viên

Thể chất

1

SV tốt nghiệp ĐH loại Khá, Giỏi

3

Giảng viên

Khoa học hành chính

2

SV tốt nghiệp ĐH loại Khá, Giỏi

Tiến sỹ; Thạc sỹ (có bằng Đại học loại Khá, Giỏi)

4

Giảng viên

Khoa học quản lý

4

Thạc sỹ và có bằng Đại học loại Khá, Giỏi

5

Giảng viên

Khoa học Quản lý giáo dục

2

Thạc sỹ và có bằng Đại học loại Khá, Giỏi; Người đang là Trưởng phòng GD, Hiệu trưởng trường THPT và tương đương trở lên

6

Giảng viên

Khoa học Đánh giá và kiểm định chất l­ượng giáo dục

2

Thạc sỹ

7

Giảng viên

Khoa học Thống kê

1

SV tốt nghiệp ĐH loại Khá, Giỏi

8

Giảng viên

Tâm lý giáo dục

2

Thạc sỹ và có bằng Đại học loại Khá, Giỏi

9

Giảng viên

Xã bội học

1

SV tốt nghiệp ĐH loại Khá, Giỏi


 

10

Giảng viên

Giáo dục học

1

SV tốt nghiệp ĐH loại Giỏi

11

Giảng viên

Phương pháp nghiên cứu KH

1

SV tốt nghiệp ĐH loại Giỏi

12

Giảng viên

Khoa học máy tính

3

SV tốt nghiệp ĐH loại Khá,Giỏi

Thạc sỹ CNTT

13

Giảng viên

Tin học ứng dụng

2

SV tốt nghiệp ĐH loại Khá, Giỏi

Thạc sỹ CNTT

14

Chuyên viên

Quản lý nghiên cứu khoa học

1

Tốt nghiệp ĐH

15

Chuyên viên

Trợ lý sinh viên

2

Tốt nghiệp ĐH

16

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

3

Tốt nghiệp ĐH, Cao đẳng 

 

Tổng cộng

29

 

2. Đối tượng ưu tiên

                - Sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc

                - Thạc sỹ, Tiến sỹ đang giảng dạy tại các trường Đại học.

               - Thạc sỹ, Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục tốt nghiệp ở nước ngoài (giỏi Tiếng Anh)

hoặc có ít nhất 1 nhiệm kỳ làm Hiệu trưởng các trường THPT hoặc đã từng làm Trưởng phòng GD&ĐT

, chuyên viên Sở GD&ĐT

- Xét tuyển đối với người có học vị tiến sỹ một trong các chuyên ngành sau: Quản lý giáo dục,

Giáo dục học, Kinh tế đã qua công tác quản lý cấp Trưởng, Phó khoa và tương đương tại các trường
đại học.             

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

                - Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan, đơn vị người đó
đang học tập, công tác hoặc của phường/xã, thị trấn nơi cư trú; 

                - Bản sao giấy khai sinh;

                - Bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng,
chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu các ngành dự tuyển;

                - Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận
sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

                -  Đơn xin đăng ký dự tuyển 

                4. Thời gian đăng ký dự tuyển, tổ chức thi tuyển

    - Tiếp nhận hồ sơ từ  01/7 - 31/7/2010

                - Quy trình thi tuyển: thực hiện theo Thông tư 74/2005/TT-BNV ngày 26/7/2005 của
Bộ Nội vụ. Sau khi sơ tuyển hồ sơ những người đủ điều kiện, sẽ được thông báo dự tuyển
và nộp lệ phí thi tuyển viên chức theo quy định. 
    - Tổ chức thi tuyển dự kiến từ 01/8- 15/8/2010. 

 

                5. Địa điểm nộp hồ sơ
Phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Quản lý giáo dục,
số 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại (04)3.664.8718  
                                                                                GIÁM ĐỐC(đã ký)
                                                                         
 PGS.TS  Trần Ngọc Giao

 

Bài mới hơn
Bài cũ hơn
&lt&lt Trang trước