Thứ ba, 13/04/2021 - 9:11

Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, Học tập, Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Trong hai ngày 13, 14/04/2021 Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể Đảng viên, cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động của Học viện.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, để mỗi cán bộ Đảng viên đều nắm vững nội dung của Nghị Quyết, trên cơ sở đó vận dụng vào trong mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống; đồng thời góp phần tuyên truyền sâu rộng các nhóm nội dung chính, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị Quyết.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng tặng hoa GS.TS Hoàng Chí Bảo

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Quản lý giáo dục

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triêt Nghị Quyết. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng yêu cầu mỗi Đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động của Học viện nghiêm túc học tập và làm theo tinh thần của Nghị Quyết Đại hội XIII.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Thạch Thảo

Số lần đọc: 438
Các bài đã đăng