Thứ tư, 12/05/2021 - 11:41

Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg
Ngày 11/05/2021, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

Là một Học viện thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, với chức năng- nhiệm vụ đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và toàn thể viên chức ngành giáo dục nói chung, Ban Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục luôn chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho các em sinh viên. Hàng năm, Học viện tổ chức tuần công dân đầu khóa dành cho các em tân sinh viên và các chuỗi hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội cựu chiến binh… Thông qua những chương trình này, Học viện thực hiện tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống tốt đẹp cho các em sinh viên; đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi các kiến thức, kỹ năng, giúp các em hoàn thiện và phát triển bản thân.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Thạch Thảo

Số lần đọc: 496
Các bài đã đăng