Thứ tư, 19/05/2021 - 8:56

Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với UBND Phường Phương Liệt làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Từ đầu tháng 05/2021, nhằm thiết thực hướng tới ngày Cử tri cả nước tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với UBND phường Phương Liệt làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử 03 (Học viện Quản lý giáo dục, số 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) về mặt cơ sở vật chất- trang thiết bị cũng như các yếu tố đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 giúp cho quá trình bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp.

Chào mừng Ngày bầu cử Đai biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử 03- Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 23/05/2021, các cử tri vui mừng, phấn khởi và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K khi đi bỏ phiếu tại địa điểm Học viện Quản lý giáo dục

(Tiếp tục cập nhật…)

Số lần đọc: 630
Các bài đã đăng