Thứ tư, 26/05/2021 - 21:43

Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Lãnh đạo, chỉ đạo phát triển quy mô, chất lượng công tác bồi dưỡng NG&CBQL trong bối cảnh tự chủ của cơ sở giáo dục đại học”
Ngày 26/05/2021, Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Lãnh đạo, chỉ đạo phát triển quy mô, chất lượng công tác bồi dưỡng NG&CBQL trong bối cảnh tự chủ của cơ sở giáo dục đại học” bằng hình thức trực tuyến.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện

GS.TS Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tham luận của PGS.TS Phạm Quang Trình, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Học viện Quản lý giáo dục về thực trạng và đề xuất phương hướng phát triển công tác bồi dưỡng của Học viện.

PGS.TS Phạm Quang Trình, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng NG&CBQL, Học viện Quản lý giáo dục

Từ những ngày đầu thành lập, Học viện Quản lý giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng, giao phó nhiệm vụ Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của toàn ngành giáo dục. Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Học viện luôn chú trọng nhiệm vụ bồi dưỡng bên cạnh các nhiệm vụ Đào tạo; nghiên cứu khoa học và chuyển giao; hợp tác quốc tế . cũng như  khu vực,coi đây là những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Học viện.

Trong năm học 2020-2021, tập thể sư phạm Học viện Quản lý giáo dục với lòng nhiệt huyết, say mê trong công việc đã đồng lòng vượt qua những khó khăn, chủ động, kịp thời, sáng tạo trong đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức đào tạo bồi dưỡng (Trực tiếp và trực tuyến) đáp ứng yêu cầu đặt ra của bối cảnh mới.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng ghi nhận những cố gắng của toàn thể cán bộ Đảng viên Học viện góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng trong năm học 2020-2021, đồng thời Cô cũng hy vọng trong năm học tới đội ngũ cán bộ Đảng viên Học viện sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục nói riêng và cả nước nói chung.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Thạch Thảo

Số lần đọc: 349
Các bài đã đăng