Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 21/08/2017 - 15:28

Thêm một tân Tiến sĩ cho ngành Giáo dục Tây Nguyên
Sáng ngày 17/08/2017, nghiên cứu sinh Đỗ Tường Hiệp, chuyên ngành Quản lý Giáo dục đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ đề tài: “Quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Trung học Phổ thông các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh đổi mới giáo dục” do PGS.TS Phạm Quang Trình và PGS.TS Hà Thế Truyền là Cán bộ hướng dẫn khoa học.

Nghiên cứu sinh Đỗ Tường Hiệp bảo vệ Luận án Tiến sĩ trước Hội đồng cấp Học viện

GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi Lễ

Chủ tịch Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ, GS.TS Phạm Quang Trung khẳng định đây là một vấn đề khó, luôn có tính thời sự và tính thực tiễn cao, gắn liền với nhiệm vụ nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục tại Việt Nam hiện nay. Luận án của nghiên cứu sinh Đỗ Tường Hiệp đã nêu lên được thực trạng quản lý về bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông tại khu vực Tây Nguyên, trên cơ sở thực tiễn đó tác giả đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông phù hợp với điều kiện thực tế tại Tây Nguyên.

Nghiên cứu sinh Đỗ Tường Hiệp tặng hoa cảm ơn Cán bộ hướng dẫn khoa học và Hội đồng đánh giá luận án

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đak Lak  tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh

                                                                 TTCNTT.

Số lần đọc: 1711
ban lam viec