Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 26/02/2018 - 18:0

Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT điều động PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Sau Đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến công tác tại Học viện Quản lý giáo dục và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục.

Theo Công văn số 72/HVQLGD ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Học viện Quản lý giáo dục về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Học viện, Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục Nguyễn Thị Thu Hằng như sau (thông tin chi tiết xem trong File đính kèm): 

Tổ truyền thông

 

Số lần đọc: 1987
ban lam viec