Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 09/05/2018 - 9:14

Khoa Quản lý nghiệm thu NCKH Sinh viên năm học 2017 - 2018
Trong hai ngày 09/05/2018 và 10/05/2018, khoa Quản lý đã thành lập 02 Hội đồng tổ chức đánh giá nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 – 2018.

Các vấn đề được sinh viên lựa chọn nghiên cứu khá đa dạng như:

Nâng cao kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên trong học tập, tham gia các phong trào đoàn thể phù hợp bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Rèn luyện kỹ năng tự học đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ; Ảnh hưởng của việc chọn địa điểm thực tập cơ sở đến quá trình học tập; Áp dụng quản lý tinh gọn để tự quản lý và nâng cao chất lượng học tập; Sinh viên ngành Quản lý giáo dục tổ chức hoạt động học tập đáp ứng chuẩn đầu ra; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh của sinh viên.

Nhìn chung, các đề tài được các nhóm sinh viên thực hiện nghiêm túc, công phu thể hiện rõ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tìm tòi nghiên cứu những điều mới mẻ. Qua hoạt động nghiên cứu khoa học lần này, một số sinh viên đã áp dụng khá tốt phương pháp xử lý dữ liệu bằng phần mềm kinh tế lượng, nghiên cứu trường hợp. Sinh viên cũng thể hiện khả năng hợp tác nhóm trong triển khai đề tài. Đây là những điểm sáng đáng khích lệ.

Kết quả có 02 đề tài được đánh giá xếp loại xuất sắc, 01 đề tài xếp loại tốt và 03 đề tài xếp loại khá.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài:

 

Số lần đọc: 1717
ban lam viec