Thứ năm, 19/12/2019 - 15:19

Hội thảo- Tập huấn Hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số TEIDI
Ngày 19/12/2019, đại diện lãnh đạo cùng một số cán bộ cốt cán của Học viện Quản lý giáo dục tham dự Hội thảo- Tập huấn hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số TEIDI trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện cùng các cán bộ của Học viện Quản lý giáo dục tham dự Hội thảo

Bộ chỉ số phát triển trường sư phạm TEIDI (Teacher Education Institution Development Index) là công cụ để đo lường sự phát triển năng lực của các trường một cách toàn diện, đặc biệt là đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ các trường tham gia ETEP triển khai đánh giá phát triển năng lực nhà trường bao gồm tự đánh giá, đánh giá đồng cấp, tham vấn ý kiến các bên liên quan và xác thực báo cáo tự đánh giá. Kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số TEIDI làm cơ sở giúp các trường  nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng, thể chế hóa mối quan hệ với các bên liên quan, với các trường khác trong hệ thống và với các trường phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Một số hình ảnh

Tổ Truyền thông

Số lần đọc: 1306
Các bài đã đăng
Xem tất cả