Thứ hai, 27/04/2020 - 15:54

Nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong khuôn khổ Chương trình ETEP

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng giới thiệu nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong khuôn khổ Chương trình ETEP:

Số lần đọc: 677
Các bài đã đăng
Xem tất cả