Chủ nhật, 29/08/2021 - 8:54

Thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của Học viện Quản lý giáo dục

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đằng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Học viện Quản lý giáo dục;

Căn cứ Biên bản họp ngày 30/7/2021 của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2021 Học viện Quản lý giáo dục.

Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021 Học viện Quản lý giáo dục thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của Học viện Quản lý giáo dục (HVQ) là 15 điểm (theo thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển ở tất cả các ngành, cụ thể như sau:

 

STT

Mã ngành

Ngành học

Tổ hợp môn xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Ngưỡng đảm bảo chất lượng

1

7140114

Quản lý giáo dục

A00; A01; C00; D01

15.0

2

7310403

Tâm lý học giáo dục

A00; B00; C00; D01

15.0

3

7480201

Công nghệ thông tin

A00; A01; D01; D10

15.0

4

7140101

Giáo dục học

A00; B00; C00, D01

15.0

5

7149001

Kinh tế giáo dục

A00; A01; D01; D10

15.0

6

7340101

Quản trị văn phòng

A00; A01; D01; C00

15.0

7

7220201

Ngôn ngữ Anh

A01; D01; D10; D14

15.0

8

7380101

Luật

A00; A01;C00; D01

15.0

9

7310101

Kinh tế

A00; A01; D01; D10

15.0

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại: 02436648719, website: http://naem.edu.vn, Fanpage: Học viện Quản lý giáo dục – NAEM.

Trân trọng thông báo.

Số lần đọc: 323
Các bài đã đăng