Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Chủ nhật, 12/06/2011 - 16:16

Quy định về miễn, giảm nhiệm vụ KHCN đối với cán bộ, giảng viên.
Nhằm đảm bảo lợi ích của những người không trực tiếp là chủ nhiệm hoặc không tham gia trực tiếp vào việc nghiên cứu thực hiện một đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đồng thời tạo ra sự công bằng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm, phù hợp với thực tế của Học viện, Học viện Quản lý giáo dục đã Ban hành.

Quyết định số 61/HVQLGD ngày 01 tháng 3 năm 2011.
Tại Điều 12 của Quy chế kèm theo Quyết định, đã quy định rõ các trường hợp được miễn, giảm nhiệm vụ khoa học công nghệ (tính mỗi năm một lần). Trong từng trường hợp cụ thể, Quy chế đã quy định cụ thể về mức miễn, giảm nhiệm vụ khoa học công nghệ: từ 10% đến 50% hoặc được miễn 100%.
Bao gồm các trường hợp:
1. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển công nghệ.
2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ để phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm ta, đánh giá môn học.
3. Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Viết chuyên đề, tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước.
4. Tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học, bộ môn, hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học. Tổ chức và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học
6. Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, kinh tế chính trị xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn của giảng viên.
Để biết thông tin chi tiết áp dụng đối với từng trường hợp, kính mời độc giả đọc toàn văn Quyết định số 61/HVQLGD do Học viện Quản lý giáo dục ban hành ngày 01 tháng 3 năm 2011 được đăng trên Website của Học viện Quản lý giáo dục.

                                                                                  N.T.H.Y
                                                                       Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 3339
ban lam viec