Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 19/12/2016 - 0:16

Khoa Quản lý tổ chức hội nghị khoa học thường niên năm 2016
Tiếp tục thực hiện chương trình hành động về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giảng viên và người học, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu xã hội là một trong những nhiệm vụ được khoa Quản lý rất chú trọng thực hiện.

Ngày 19 tháng 12 năm 2016 Khoa Quản lý tổ chức hội nghị khoa học thường niên để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016, thống nhất phương phướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017. Đồng thời tập trung trao đổi thảo luận theo chủ đề "Phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường học  theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện trước yêu cầu đổi mới giáo dục".

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tới dự Hội nghị khoa học của Khoa Quản lý có GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện; TS.Trần Hữu Hoan và PGS.TS Lê Phước Minh Phó giám đốc học viện; Các Thầy Cô là Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Ban trong học viện; tập thể giảng viên khoa Quản lý, các NCS, SV và nhiều cán bộ, viên chức quan tâm.

PGS.TS Nguyễn Thành Vinh, Trưởng khoa Quản lý đọc báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015- 2016 và phương hướng năm học 2016- 2017 của Khoa.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thành Vinh, Trưởng khoa Quản lý đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ khoa học năm 2016 - 2017. Báo cáo đã  khẳng định những thành tích trong nghiên cứu khoa học của Khoa, đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ GV, sự trưởng thành của bộ phận GV trẻ. Trong năm học 2015-2016,  Khoa đã tổ chức được 02 hội thảo khoa học với các chủ đề về đào tạo theo tín chỉ theo định hướng chuẩn đầu ra, nâng cao chất  lượng các giờ thảo luận, thực hành trong đào tạo với 38 bài viết cùng nhiều ý kiến trao đổi. Ngoài ra các GV trong khoa đã có 15 bài viết tham gia HNKH cấp Học viện; 17 bài viết đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành; Các GV trong khoa đã chủ nhiệm 04 đề tài nghiên cứu khoa học, đã nghiệm thu 03 đề tài, xếp loại tốt; Tổ chức 02 buổi thảo luận điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành QLGD; Hướng dẫn 18 NCS làm luận án tiến sỹ, 39 học viên cao học làm luận văn thạc sỹ, 12 SV làm khóa luận tốt nghiệp... Tuy vậy số GV làm đề tài, số GV có bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học còn ít; NCKH của SV chất lượng chưa cao; triển khai viết giáo trình còn chậm...

Năm học 2016 - 2017, Khoa Quản lý tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong NCKH, quyết tâm khắc phục những hạn chế. Đẩy mạnh hướng nghiên cứu ứng dụng các thành tựu của khoa học GD và QLGD vào phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu xã hội. Tăng cường tổ chức các xeminar khoa học có sự thạm gia của GV, SV và học viên; Tăng cường các hoạt động nghiên cứu thực tiễn; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; đẩy mạnh tiến độ phát triển chương trình và giáo trình phục vụ giảng dạy.

PGS.TS Nguyễn Công Giáp thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị khoa học của Khoa

Tại hội nghị, có 08 báo cáo được trình bày, tập trung khá toàn diện về vấn đề phát triển chương trình bồi dưỡng CBQL các cấp học, phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng CBQL cho ngành. Các đại biểu tham dự đã trao đổi thảo luận, phản biện sôi nổi, thể hiện tính khoa học, nghiêm túc và xây dựng. Trên cơ sở các nghiên cứu, trao đổi, các GV, NCS và đại biểu tham dự đã có những đề xuất xác đáng đối với Học viện trong việc xây dựng cơ chế quản lý, gợi ý cho Khoa một số biện pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ NCKH, phát triển đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Khoa và Học viện trong giai đoạn mới.

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó trưởng Khoa QL

 

Số lần đọc: 8567
Các bài đã đăng
ban lam viec