THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và Tâm lý học lâm sàng đợt 02 năm 2020
02/10/2020 15:37
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và Tâm lý học lâm sàng đợt 02 năm 2020:
Tệp đính kèm: 1. Chuyên ngành Quản lý giáo dục(3,52 MB) | 2. Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng(793,84 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác