THÔNG BÁO
Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ v/v cử CCVC tham gia dự tuyển Chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2021
09/10/2020 08:51
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng giới thiệu công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các đơn vị thuộc, trục thuộc Bộ về việc cử CCVC tham gia dự tuyển Chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2021
Tệp đính kèm: 1. Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo(2,5 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác