THÔNG BÁO
Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học
08/12/2020 18:33
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông tin về Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học:
Tệp đính kèm: 1. Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC(577,34 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác