THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức Lễ Khai giảng và Trao bằng Thạc sĩ năm 2020
21/12/2020 18:11
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo tới quý anh/chị học viên, nghiên cứu sinh về việc tổ chức Lễ Khai giảng trình độ đào tạo Sau đại học và trao bằng Thạc sĩ năm 2020:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(605,71 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác