THÔNG BÁO
Thông báo về việc mời Báo cáo viên tham gia báo cáo các chuyên đề về bồi dưỡng lãnh đạo của Học viện Hành chính Quốc gia
26/01/2021 09:10
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tới các giảng viên, chuyên gia về kế hoạch mời báo cáo viên tham gia báo cáo các chuyên đề về bồi dưỡng lãnh đạo của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021. Thông tin chi tiết tại file đính kèm:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,52 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác