THÔNG BÁO
Thông báo về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ đối với các học viên khóa 20 chuyên ngành Quản lý giáo dục và khóa 04,05 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng
05/02/2021 16:13
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Anh/Chị học viên khóa 20 chuyên ngành Quản lý giáo dục và khóa 04,05 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,27 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác