THÔNG BÁO
Thông báo mở lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục K79
05/07/2021 17:15
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục K79:
Tệp đính kèm: 1. TB mở lớp CBQL K79(513,53 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác