THÔNG BÁO
Giấy mời nhận Bằng Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 01 năm 2021
12/07/2021 10:00
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính mời Quý Anh/Chị Học viên, Nghiên cứu sinh đủ điều kiện theo quy định tới nhận bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ  do Học viện cấp đợt 01 năm 2021:
Tệp đính kèm: 1. Giấy mời Học viên, NCS nhận bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 01 năm 2021(200,15 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác