THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 và toạm hoãn thời gian tổ chức thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
12/07/2021 16:34
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tạm hoãn tổ chức triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 và toạm hoãn thời gian tổ chức thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(337,18 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác