THÔNG BÁO
Thông báo mở các lớp bồi dưỡng theo Chương trình Tiên tiến, chất lượng cao của Học viện Quản lý giáo dục
15/07/2021 16:38
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chương trình tiên tiến:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo mở lớp(603,08 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác