THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo chương trình của Bộ Nội vụ và chương trình tiên tiến đáp ứng yêu cầu cho lãnh đạo và cán bộ quản lý
20/07/2021 10:58
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo chương trình của Bộ Nội vụ và chương trình tiên tiến đáp ứng yêu cầu cho lãnh đạo và cán bộ quản lý:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo mở lớp(603,08 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác