THÔNG BÁO
Sổ tay 09 module bồi dưỡng giáo viên phổ thông trong khuôn khổ Chương trình ETEP- Bộ Giáo dục và Đào tạo
21/07/2021 11:48

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng giới thiệu Sổ tay bồi dưỡng giáo viên phổ thông (09 Module) thuộc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Tệp đính kèm: 1. Sổ tay(5,92 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác