THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2022
16/08/2021 17:11

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2022. Thông tin chi tiết và mẫu đăng ký tại file đính kèm:

Tệp đính kèm: 1. thông báo(961 KB) | 2. mẫu đăng ký(36,5 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác