THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra tiếng Anh chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021
25/08/2021 10:58

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra tiếng Anh chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(2,09 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác