THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ theo hình thức trực tuyến tại Học viện Quản lý giáo dục năm 2021
25/08/2021 11:03

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ theo hình thức trực tuyến  năm 2021 (Áp dụng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19):

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,94 MB) | 2. Mẫu đăng ký(604,7 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác