THÔNG BÁO
Thông báo về việc nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên khóa 21 ngành Quản lý giáo dục
31/08/2021 10:19
Phòng Đào tạo Sau đại học, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên khóa 21 ngành Quản lý giáo dục và mẫu hồ sơ đi kèm:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo nộp Luận văn(1,7 MB) | 2. Biểu mẫu bảo vệ Luận văn(84,28 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác