THÔNG BÁO
Các tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ và triển khai công tác tuyên truyền
01/09/2021 10:20

Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục trân trọng giới thiệu các tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ và triển khai công tác tuyên truyền

Tệp đính kèm: 1. CV so 134(268,49 KB) | 2. HD 15 BTGTW(361,86 KB) | 3. HD 18 BTGTW(251,35 KB) | 4. Tai lieu HN chuyen de(1,94 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác