THÔNG BÁO
Tài liệu và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ; Kết luận số 12-KL/TW và Kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
10/09/2021 16:23

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng giới thiệu đường link Tài liệu và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ; Kết luận số 12-KL/TW và Kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV được đăng trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

http://ddt.moet.gov.vn/tintuc/pages/chi-tiet.aspx?CateID=438&ItemID=8196
Tệp đính kèm: 1. CV 1194(600,96 KB) | 2. CV 141(243,52 KB) | 3. HD 21(747,99 KB) | 4. KL 12- BCT(210,26 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác