THÔNG BÁO
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra tiếng Anh B1 năm 2021 theo hình thức trực tuyến
16/09/2021 15:35
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra tiếng Anh B1 năm 2021 theo hình thức trực tuyến:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(371,34 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác