Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2017 - 2020
21/11/2016 15:07
Kính gửi các Thầy/ Cô công văn đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2017 - 2020
Tệp đính kèm: 1. Công Văn 5544(1,41 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec