THÔNG BÁO
Thư mời tham gia viết bài HTKH Quốc tế "Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên số" do Trường Đại học Công đoàn tổ chức
22/05/2020 09:52
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông tin về viêc tham gia viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề "Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên số" do Trường đại học Công Đoàn tổ chức:
Tệp đính kèm: 1. Thư mời viết bài(1,43 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác