THÔNG BÁO
Thông báo kế hoạch học tập của NCS chuyên ngành QLGD Khóa 2014 - 2017
06/01/2015 09:41

-Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch học tập NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục khóa 2014-2017. Thông tin chi tiết xem File đính kèm ở dưới.
-Địa điểm: Phòng 314 nhà A2
Đề nghị các NCS chuyên ngành QLGD khóa 2014-2017 bố trí thời gian thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này

Tệp đính kèm: 1. Kế hoạch đợt 1 2015(232,69 KB) | 2. Kế hoạch đợt 2 2015(97,96 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác