THÔNG BÁO
Thông tin Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin năm 2021 của Học viện QLGD
12/10/2020 09:36
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông tin tới Quý Thầy/Cô, Anh/Chị về việc tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin của Học viện năm 2021:
Tệp đính kèm: 1. Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ 2021(2,81 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác