THÔNG BÁO
Thông báo về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 19 (2018-2020) chuyên ngành Quản lý giáo dục
12/10/2020 09:50
Học viện Quản lý giáo dục  xin trân trọng thông báo tới Quý Anh/Chị học viên cao học khóa 19 (2018-2020) chuyên ngành Quản lý giáo dục về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1014,75 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác