THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức dạy học trực tuyến các khóa đào tạo sau đại học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 đợt 01 năm 2021
22/02/2021 10:42
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức dạy học trực tuyến các khóa đào tạo sau đại học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm 2021:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,12 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác