Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo kế hoạch học tập của NCS chuyên ngành QLGD K3, K4 (2014-2017) và K 5(2016-2019).
07/11/2016 15:40
Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch học tập trong tháng 11 năm 2016 của nghiên cứu sinh chuyên ngành QLGD K3,K4 (2014-2017) và K 5(2016-2019) tại Học viện Quảnlý giáo dục như sau:
Tệp đính kèm: 1. Kế hoạch học tập của NCS K3, K4(248,3 KB) | 2. Kế hoạch học tập của NCS K5(217,59 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec