THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 01 năm 2019
19/06/2019 16:30
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 01 năm 2019 như sau:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(607,97 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác