Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo V/v triệu tập sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2019- 2020
04/09/2019 16:19
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019- 2020 và triệu tập sinh viên tham dự:
1. Đối tượng triệu tập:
- Toàn bộ Sinh viên Khóa 13;
- Sinh viên các lớp khóa 10, 11, 12: mỗi lớp 10 sinh viên (cán bộ lớp gửi danh sách về trợ lý sinh viên của khoa trước ngày 06/9/2019 và thông báo tham dự)
2. Thời gian - địa điểm: 
Sinh viên có mặt trước 08h00, ngày 09 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường A3, Học viện Quản lý giáo dục.

Tệp đính kèm: 1. Kế hoạch chi tiết(281,75 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec