Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo V/v gia hạn thời gian nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 18 (2017-2019) chuyên ngành Quản lý giáo dục, khóa 3 (2017-2019) chuyên ngành Tâm lý học Lâm sàng
27/11/2019 15:18
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng Thông báo V/v gia hạn thời gian nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 18 (2017-2019) chuyên ngành Quản lý giáo dục, khóa 3 (2017-2019) chuyên ngành Tâm lý học Lâm sàng như sau:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(439,78 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec