Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo về việc cho phép nghỉ học từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020 đối với sinh viên Đại học Chính quy
28/02/2020 17:53
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc cho phép nghỉ học từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020 đối với toàn thể sinh viên Đại học Chính quy của Học viện. Chi tiết tại File đính kèm
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(553,73 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec