Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm thời nghỉ học đối với học viên, NCS các khóa đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ
10/03/2020 15:31
Phòng Đào tạo Sau đại học, Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc tạm thời nghỉ học đối với học viên, nghiên cứu sinh các khóa đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ. Chi tiết tại File đính kèm:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(302,13 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec